Search Engine Submission - AddMe Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Tại TPHCM- Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại TPHCM ~ SAI GON DAN TRI EDUCONIND CORP

Saturday, 18 February 2012

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Tại TPHCM- Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM
__________________________


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Căn cứ quyết định số 8308/QĐ- BGDĐT ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.
Căn cứ Quyết định số 7099/ QĐ – BGDĐT ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Viện nghiên cứu sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Viện nghiên cứu sư phạm – Trường ĐHSP Hà Nội thông báo về việc tổ chức đào tạo các lớp nghiệp vụ sư phạm như sau:

A. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG:
I. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM:
1. Đối tượng bồi dưỡng:
Học viên tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm cần phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Giáo viên các trường phổ thông chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm;
b) Đối tượng là những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng;
c) Sinh viên đang học năm thứ ba trở lên đối với hệ đại học, năm thứ hai trở lên đối với hệ cao đẳng.

2. Nội dung chương trình:

STT

Môn học

Đơn vị

học trình

1

Tâm lí học đại cương

3

2

Tâm lí học lứa tuổi và sư phạm

3

3

Nhập môn Giáo dục học

2

4

Lý luận dạy học

5

5

Lý luận giáo dục

3

6

Giao tiếp sư phạm

2

7

Phương pháp nghiên cứu kkhoa học giáo dục

2

8

Phương pháp giảng và thực hành sư phạm

5

9

Thực tập sư phạm

8


Tổng cộng

333. Cấp chứng nhận và chứng chỉ:
- Đối tượng theo học quy định tại mục (1a) và (1b) hoàn thành chương trình sẽ được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.
- Các đối tượng theo học ở mục (1c) hoàn thành chương trình sẽ được cấp Giấy chứng nhận môn học Nghiệp vụ sư phạm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

II. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG:

1. Đối tượng bồi dưỡng:
a) Giảng viên các học viện, tr­ường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
b) Những ngư­ời có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học cao đẳng.
c) Những người đang làm việc tại viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
d) Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

2. Nội dung chương trình:
Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:10 tín chỉ; khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ).
Lưu ý: Các đối tượng ở mục I.1 phải học đầy đủ phần nội dung kiến thức bắt buộc tối thiểu của chương trình; các đối tượng ở các mục I.2, phải học đầy đủ cả hai phần kiến thức bắt buộc và tự chọn của chương trình.

NỘI DUNG KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC TỐI THIỂU (10 tín chỉ)

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

LT

Thảo luận,

thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và

Việt Nam

2

35

10

45

2

Tâm lí giáo dục học đại học

2

35

10

45

3

Lí luận và phương pháp

dạy học đại học

2

35

10

45

4

Phát triển chương trình

và tổ chức quá trình đào tạo

1

22

7

22

5

Đánh giá trong dạy học đại học

2

35

10

45

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

22

7

22

NỘI DUNG KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

LT

Thảo luận,

thực hành

Tự học

1

Tâm lí học xã hội

2

35

10

45

2

Kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm

1

15

7

22

3

Phương pháp học tập của sinh viên

1

15

7

22

4

Xây dựng chương trình đào tạo

2

35

10

45

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2

35

10

453. Cấp chứng nhận và chứng chỉ:
Sau khi hoàn thành khoá học, những học viên đạt yêu cầu Trường ĐHSP Hà Nội cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

III. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

1. Đối tượng bồi dưỡng:
a) Cán bộ quản lý cấp trường như Ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn các trường Mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT).
b) Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
c) Cán bộ quản lý và chuyên môn các cơ sở giáo dục không chính quy (Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục cộng đồng, Trường Bổ túc văn hoá,…).

2. Nội dung chương trình:

STT

Chuyên đề

Tổng

số tiết

Lên lớp

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

Những vấn đề chung về quản lý và lãnh đạo nhà trường

40

25

5

10

2

Lập kế hoạch giáo dục

40

25

5

10

3

Quản lý các hoạt động giáo dục và dạy học trong trường học

40

25

5

10

4

Giao tiếp hiệu quản trong quản lý giáo dục

40

25

5

10

5

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh

40

25

5

10

6

Kĩ năng viết sang kiến, kinh nghiêm trong giáo dục và quản lý giáo dục

40

20

10

10


Tổng số tiết

240

145

35

603. Cấp chứng nhận và chứng chỉ:
Sau khi hoàn thành khoá học, những học viên đạt yêu cầu Trường ĐHSP Hà Nội cấp Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục.

IV. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ:

1. Đối tượng bồi dưỡng:
a) Học viên tốt nghiệp các trường Trung cấp nghề, THCN, Cao đẳng, Đại học.
b) Giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo thuộc các trường THCN (kể cả Trung học sư phạm), các trường dạy nghề (kể cả các trường, lớp dạy nghề dân lập, tư thục), các trung tâm dạy nghề và các trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề.

2. Nội dung chương trình:
Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường Cao đẳng, THCN và DN ban hành theo quyết định số 1672/TH-DN ngày 18 tháng 12 năm 1992 và quyết định số 2988/GD và ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể :

Chương trình bồi dưỡng bậc I (4 chuyên đề)

TT

Môn học

Số tiết

1

Tâm lý học

46

2

Lý luận dạy học

50

3

Lý luận giáo dục

30

4

Tổ chức và quản lý giáo dục

25

Cộng


151

Chương trình bồi dưỡng bậc II (7 chuyên đề)

TT

Môn học

Số tiết

Số đơn vị HT

1

Logic học

30

2

2

Tâm lý học sư phạm

45

3

3

Tâm lý học SP kỹ thuật nghề nghiệp

30

2

4

Giao tiếp sư phạm

30

2

5

PP dạy học bộ môn

30

2

6

PP nghiên cứu khoa học giáo dục

45

3

7

Đề tài nghiên cứu khoa học

30

2

Cộng


240

16


3. Cấp chứng nhận và chứng chỉ:
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên các trường Cao đẳng, THCN và DN.
B. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

I. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
Hình thức học: học vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
II. LỊCH HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Lịch học: Lớp học Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng hàng tháng;
2. Địa điểm lớp mở tại: phòng số 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng, 37/3 – 37/5 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
3.Nộp hồ sơ và chi tiết cụ thể xin liên hệ với:Phòng số 1, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng, 37/3 – 37/5 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 08.22241163 – 0909979811-08.22445603 .Fax: 08.39972885. Emai: saigondantri@gmail.com.

Website: www.daotaochungchi.netVIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM
VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS Phan Trọng Ngọ

Related Posts with Thumbnails