Search Engine Submission - AddMe Mẫu bài thu hoạch ~ SAI GON DAN TRI EDUCONIND CORP

Thursday, 17 January 2013

Mẫu bài thu hoạch

Lưu ý: Bài thu hoạch của một môn học phải được viết tay dài từ 8 đến 10 trang, trên khổ giấy A 4. Hạn nộp bài là trước khi thi môn học đó.
Hướng dẫn: đầu tiên nhấn vào biểu tượng kế chữ "download", sau đó tải dữ liệu về máy và in bình thường trên khổ giấy A 4.

Related Posts with Thumbnails